Floder

Der kunne opstå ”floder” i satsen, hvis ordmellemrummene var meget store og flugtede under hinanden.

flod-orange